Socratisch Gesprek

 

SOCRATISCH GESPREK

 

Creëer ruimte
Met elkaar de ruimte creëren voor onderzoek, naar eigen beweegredenen, opvattingen, achtergronden. Met een socratisch gesprek krijg je inzicht. Het gaat om vragen die je aan jezelf kan stellen? Dat is geen solo project, dat doe je samen en door daar de ruimte voor te creëren. Ruimte in tijd. Ruimte door je open te stellen voor vragen. Ruimte in het overdenken van wat anderen jou aanreiken.

 

Een socratisch onderzoek gesprek geeft geen pasklare antwoorden maar geeft wel inzicht. Dat is waardevol om het handelen, denken en meningvorming te begrijpen. Dat staat niet los van opvattingen en de eigenheid van mensen zelf. Met dit inzicht kunnen veranderingen teweeg gebracht worden en kunnen op bijzondere wijze besluiten genomen worden.

 

Voor wie?
Een socratisch gesprek doe je samen. Het is een gezamenlijk onderzoek. Het is voor een ieder die hiervoor de tijd en ruimte wil nemen. Dat is een groep mensen binnen een organisatie maar ook individuen die samen met anderen een gesprek willen voeren.

 

Begeleider
Een socratisch gesprek wordt zelf gevoerd. Het is geen leeromgeving met een docent. Er is wel een begeleider die de groep meeneemt in de stappen om tot inzicht te komen. De begeleider is Herman ter Veen. Herman heeft een theologiestudie gedaan en een cursus in het begeleiden van socratische gesprekken.

 

Ideeëntheater
Het ideeëntheater is de perfecte omgeving voor het voeren van een socratisch gesprek. Het geeft de juiste ruimte, nodigt uit tot gesprek en zorgt voor intimiteit. Het ideeëntheater is mobiel en kan worden neergezet op diverse locaties. Dat kan in gebouwen zelf maar ook buiten in een park of een bos.

 

Data & Locatie
Als er voldoende opgaven zijn (minimaal 10 personen) wordt aan de hand van de opgaven de locatie en datum bepaald. Dat kan in heel Nederland en door het gehele jaar. De prijs is € 375 (excl. BTW) per persoon. Deze prijs is inclusief het gebruik van het Ideeëntheater.

 

In company
De workshop kan ook in company gegeven worden op locatie van de opdrachtgever. De prijs van de in company-workshop is € 3.750 (excl. BTW). Deze prijs is inclusief het gebruik van het ideeën theater.